حیات- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها
دکتر ناهید دهقان نیری
سردبیر
 
شیوا اسماعیلی
مدیر اجرایی  
 
نشانی: تهران، میدان توحید، ابتدای نصرت شرقی، دانشکده پرستاری و مامایی، مجله حیات. کدپستی: ۱۴۱۹۷۳۳۱۷۱
تلفن:  ۶۶۵۹۱۸۸۸ -۶۱۰۵۴۵۳۱
نمابر ۶۶۵۹۱۸۸۸
پست الکترونیک: hayattums.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه حیات:
http://hayat.tums.ac.ir/find.php?item=1.57.12.fa
برگشت به اصل مطلب