تازه ‌ترین مقاله‌ها

Main Image

حیات

زمستان1402، جلد 29،شماره1

شاپای چاپی: 1735-2215

شاپای الکترونیکی: 2008-188X

مدیر مسئول: رضا نگارنده

سردبیر: ناهید دهقان نیری

مشاهده‌ی آخرین شماره


AWT IMAGE
فراخوان چاپ مقالات علمی  پژوهشی اصیل، مقالات مروری نظامند  و متاانالیز در مجله حیات 
مقاله‌های این مجله در نمایه نامه های بین‌المللی IRANMEDEX، SID ، INDEX COPERNICUS ، ISC،IMEMR,DOAJ,CINAHL، SCOPUS، و ایران ژورنال نمایه می‌گردد. 
 کد اخلاق برای مقالات اصیل الزامی است.
 طی مصوبه هیئت رییسه دانشکده مقرر گردید هزینه ای به مبلغ یک میلیون تومان بابت نشر ونمایه شدن مقالات پس از اتمام فرآیند داوری و پذیرش نهایی ازنویسندگان محترم دریافت گردد. 
 

مجله دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

صاحب امتیاز: دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مدیر مسؤول : دکتررضا نگارنده
سردبیر: دکتر ناهید دهقان نیری
معاون سردبیر:دکتر فاطمه بهرام نژاد
شماره پروانه انتشار: ۱۴۸۴/۱۰۲

ترتیب انتشار: فصلنامه

شماره جاری: دوره ۲۹، شماره۲، تابستان ۱۴۰۲

شاپا: ۲۲۱۵-۱۷۳۵

شاپای الکترونیکی:۲۰۰۸-۱۸۸X


مقالات در دست چاپ

اطلاعات نشریه

  • شماره جاری:زمستان1402، جلد 29، شماره1
  • شاپای چاپی: 1735-2215
  • شاپای الکترونیکی: 2008-188X
  • مدیر مسئول: رضا نگارنده
  • سردبیر: ناهید دهقان نیری
  • صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشكی تهران

پایگاه‌های نمایه کننده

مجله حیات در بانک‌های اطلاعاتی و مجموعه‌های زیر نمایه می‌شود:

Scopus
Google Scholar
CINAHL
Islamic World Science Citation Center (ISC)
EMRO
Index Medicus for the WHO Eastern Mediterranean Region (IMEMR)
Magiran
Scientific Information Database SID
AcademicKeys
CABI

EBSCO (Academic Search Complete, academic search premier, academic search R&D, CINAHL Plus with Full Text, CINAHL Plus)
Ulrich

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به حیات می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 , Tehran University of Medical Sciences, CC BY-NC 4.0

Designed & Developed by : Yektaweb