دوره 24، شماره 1 - ( 2-1397 )                   برگشت به نسخه مرتبط | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- گروه آموزشی پرستاری سلامت جامعه و روان دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران
2- گروه آموزشی پرستاری سلامت جامعه و روان دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران ، nemesis_parisa@yahoo.com
3- گروه آموزشی علوم پایه دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران
4- گروه آموزشی طب چینی دانشکده طب ایرانی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
چکیده:   (1233 مشاهده)
زمینه و هدف: واکسیناسیون شایع‌ترین رویه دردناک دوران کودکی است و کنترل درد آن اهمیت دارد. این پژوهش با هدف مقایسه تأثیر ماساژ فشاری نقطه هوگو با و بدون یخ بر شدت درد ناشی از تزریق واکسن پنتاوالان در شیرخواران انجام گرفته است.
روش بررسی: مطالعه حاضر یک کارآزمایی بالینی تصادفی کورسازی شده است. نمونه پژوهش 90 شیرخوار دو ماهه سالم، با وزن طبیعی بودند که در سال 1395 جهت تزریق واکسن پنتاوالان به یکی از مراکز سلامت جامعه فیاض‌بخش گناباد آورده شده بودند. آنان به صورت تصادفی در سه گروه ماساژ نقطه هوگو با یخ، ماساژ نقطه هوگو بدون یخ و شاهد قرار گرفتند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل فرم اطلاعات فردی و ابزار اندازه‌گیری درد شیرخواران بود. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری کای‌اسکوئر، کروسکال والیس، آنالیز واریانس و آزمون تعقیبی در نرم‌افزار SPSS نسخه 16 تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: شدت درد قبل از واکسیناسیون بین سه گروه تفاوت معنادار نداشت. پس از واکسیناسیون میانگین نمره شدت درد در گروه اول 26/1±70/7 ، گروه دوم 06/1±03/8 و گروه شاهد 89/0±23/9 بود. همچنین مدت گریه در گروه اول 12/23±03/35، گروه دوم 62/21±39/40 و گروه شاهد 00/24±28/61 بود. هر دو متغیر در گروه‌های مداخله به صورت معناداری از گروه شاهد کم‌تر بودند (001/0p<). اما بین دو گروه مداخله تفاوت معناداری مشاهده نشد (586/0=p و 654/0=p).
نتیجه‌گیری: ماساژ نقطه هوگو با و بدون یخ می‌تواند درد تزریق واکسن پنتاوالان در شیرخواران را کاهش دهد و به عنوان یک روش غیردارویی ساده و در دسترس برای مدیریت درد واکسیناسیون استفاده شود.
ثبت کارآزمایی بالینی: IRCT2016052127982N1
 
 
واژه‌های کلیدی: واکسیناسیون، درد، نقطه هوگو، شیرخوار
متن کامل [PDF 172 kb]   (798 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مراقبت‌هاي پرستاري
انتشار: ۱۳۹۷/۲/۵ | انتشار الکترونیک: ۱۳۹۷/۲/۵